KONKURS PRZYRODNICZY
"TYGRZYK"

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
  KONKURS PRZYRODNICZY - TYGRZYK- XXIV LO im. C. K. NORWIDA

XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie
Konkurs Przyrodniczy - Tygrzyk

 

 

O konkursie

Konkurs Przyrodniczy Tygrzyk ruszył po raz pierwszy w styczniu 2008 roku. Od tego czasu wzięło w nim udział wielu młodych ludzi z gimnazjów i liceów z wielu regionów Polski. Prezentowali oni prace multimedialne realizujące zadania konkursowe. Uczestnicy odkrywali tajemnice Układu Słonecznego, wulkanów, rzek, trzęsień ziemi, pogody. Wykazywali się specjalistyczną wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Żadne tematy z zakresu fizyki, astronomii, biologii czy geografii nie były dla nich zaskoczeniem. Poprzez konkurs młodzi ludzie mieli okazję udowodnić, że nie brakuje im wytrwałości i ambicji, kiedy podejmują się skomplikowanych naukowych zadań. Prezentacja wyników ciężkiej badawczej pracy przed publicznością była zwieńczeniem ich trudu i dowodem na to, jak pięknie można BYĆ w świecie w którym, do głosu coraz częściej dochodzi MIEĆ.
W konkursie rozdane zostały liczne, bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. laptop MSI, laptop HP, wysokiej klasy teleskop BRESSER, aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3 i MP4, kamery internetowe, słuchawki multimedialne, pamięci typu pendrive, wejściówki do kina CINEMA PARK oraz na zajęcia aqua-aerobic, publikacje wydawnictwa DEMART i encyklopedie multimedialne PWN.
 
 
 

Terminarz i szczegóły konkursu

IX szkolna edycja Konkursu Przyrodniczego Tygrzyk

KONKURS NA EKSPERYMENT Tygrzyk

I Organizatorem konkursu jest XXIV LO im. C. K. NORWIDA w Warszawie.

II Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie XXIV LO im. C. K. NORWIDA w Warszawie.

III Celem konkursu jest:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i promowanie przedmiotów przyrodniczych wśród uczniów,
 • ukazanie korelacji między przedmiotami przyrodniczymi,
 • wskazanie na zależności między przyrodą a człowiekiem,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i prezentacji wiedzy za pomocą różnorodnych technik,
 • stwarzanie możliwość współpracy między nauczycielami i uczniami,
 • rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do kreatywności oraz podnoszenie poziomu wiedzy.

IV Warunkiem uczestnictwa w konkursu jest przesłanie pracy konkursowej drogą ektroniczną uczestnictwa do dnia 25.04.2017 roku na adres: kontakt@norwid24.waw.pl w tytule: "Tygrzyk"

V Zasady uczestnictwa w konkursie:

1 uczniowie biorą udział w konkursie indywidualnie bądź grupowo (maksymalnie dwie osoby mogą wykonać pracę konkursową).
2 wykonana praca konkursowa musi zawierać:
a) opis merytoryczny doświadczenia (hipoteza, opis eksperymentu, analizę wyników oraz wnioski)
b) materiał filmowy z przeprowadzony eksperymentem, czas filmu nie może przekraczać 10 min
c) źródła inspiracji

VI. Na ocenę końcową składają się punkty przyznawane Uczestnikom przez jury. Uczestnicy startujący w konkursie będą oceniani według tych samych kryteriów.

Prace zostaną ocenione przez profesjonalne trzyosobowe jury według następujących kryteriów:
a) zawartość merytoryczna z uwzględnieniem poruszanej problematyki (0 - 30 pkt.),
b) umiejętność prezentacji wybranego tematu (0 - 20 pkt.),
c) estetyka, czytelność, przejrzystość, zwięzłość i spójność (0 - 20 pkt.),
d) różnorodność form przekazu użyta w prezentacji (0 - 20 pkt.),
e) bibliografia i źródła (0 - 10 pkt.).
Razem można zdobyć maksymalnie 100 punktów.
Decyzja jury jest ostateczna.

VII Przepisy końcowe i dodatkowe informacje

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu ze względu na ewentualne nieprzewidziane okoliczności pojawiające się podczas realizacji konkursu. Informacje na temat ewentualnych zmian będą zamieszczane na stronie internetowej: www.tygrzyk.norwid24.waw.pl oraz wysyłane na adresy e-mail podane w formularzu zgłoszeniowym.
2. W sprawach dotyczących szczegółów konkursu można kontaktować się bezpośrednio z koordynatorami konkursu:
 • p. Dariuszem Masnym (nauczycielem chemii)
 • p. Krzysztofa Jaskułowskiego (nauczycielem fizyki)
 • p. Sławomirem Dmowskim (nauczycielem geografii i informatyki)
 • p. Krzysztofem Gronkiem (nauczycielem fizyki)
lub nauczycielami przedmiotów przyrodniczych:
 • p. Haliną Piotrowska, p. Beatą Abramowską, p. Małgorzatą Antonowicz.
e-mail: kontakt@norwid24.waw.pl .
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane oraz wykorzystywane przez Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 
 
 
 

NASI DOTYCHCZASOWI SPONSORZY I PATRONI

Dzielnica Wola Warszawa  Uniwersytet Warszawski  Cinema Park
Demart  Rada Rodziców 24LO
Sydney  WSPWN  EMPIK SCHOOL
 
2008-2014®
WERSJA STRONY: wkp/07/0001
OSTATNIA AKTUALIZACJA: środa, 29.01.2014 23:04
UWAGA: Wszystkie materiały zawarte na powyższej stronie są chronione prawami autorskimi.