OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZYRODNICZY
"TYGRZYK"

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 

I WARSZAWSKI KONKURS PRZYRODNICZY -
EDYCJA 2007/2008

Konkurs składał się z trzech etapów:

I ETAP - prezentacja multimedialna na jeden z poniższych tematów:
1. Wulkany - groźna broń Ziemi.
2. Wulkany ziemskie i pozaziemskie.
3. Co może przynieść nowy dzień. Sztuka prognozowania.
4. Siła zjawisk pogodowych.
5. Rzeka i jej oblicza.
6. Ekstremalne zjawiska pogodowe w Ameryce PN.
7. Tsunami.
8. Zjawiska pogodowe Układu Słonecznego.
9. Kolory nieba.
10. Magnetyzm Ziemi i Słońca.
11. Promieniotwórczość naturalna i jej wpływ na życie planety oraz na odkrywanie jej tajemnic.
12. Sposoby przenoszenia energii i ich rola w procesach atmosferycznych.
13. Ewolucja gwiazd i powstawanie pierwiastków.
14. Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego.Budowa planet.
15. Metody odkrywania nowych planet poza Układem Słonecznym.
Nadsyłanie prac I etapu trwało do 7 marca 2008 r.
  
II ETAP - test z wybranych zagadnień wiedzy przyrodniczej:
A. Z zakresu geografii
I. Wulkanizm.
II. Trzęsienia Ziemi.
III. Ekstremalne zjawiska pogodowe.
IV. Pogoda w życiu i gospodarce człowieka. Prognozowanie.
B. Z zakresu fizyki
V. Magnetyzm.
VI. Optyka geometryczna i falowa.
VII. Atom i jądro atomowe.
VII. Ruch ciał w polu grawitacyjnym. Prędkości kosmiczne.
C. Z zakresu astronomii
IX. Układ Słoneczny - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
X. Wszechświat - budowa i ewolucja.
XI. Planety Układu Słonecznego i ich atmosfery.
W II etapie uczestnicy wybrali i wypełnili dowolne 5 z 11 części testu (każda część obejmuje inne zagadnienia - zgodnie z wyżej wymienionymi) (I część to "Wulkanizm", II część to "Trzęsienia Ziemi", itd.). Możliwe było wybranie zagadnień z różnych zakresów (np. dwa z geografii, dwa z fizyki i jeden z astronomii). Za każdą część testu można było maksymalnie zdobyć 20 punktów.
 
III ETAP - prezentacja prac multimedialnych z pierwszego etapu
III etap konkursu odbył się 25 kwietnia 2008 r. Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu - 10 minutowe wystąpienia.
  

REGULAMIN - I Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego (PDF)

Ulotka promocyjna - PLAKAT - I Warszawskiego Konkursu Przyrodniczego (PDF)

 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za pracę włożoną w uczestnictwo w I WARSZAWSKIM KONKURSIE PRZYRODNICZNYM. Odnotowaliśmy bardzo wysoki poziom prac. Cechowały się one zarówno znajomością merytoryczną jak i szerokimi umiejętnościami prezentacji zagadnień z zakresu wiedzy ogólnoprzyrodniczej. Spośród 40 prac zgłoszonych do pierwszego etapu zakwalifikowaliśmy ponad połowę prac multimedialnych do następnego etapu, przekraczających wymagany próg 50 pkt. W drugim etapie uczestnicy zmagali się z testem wiedzy z wybranych zagadnień z zakresu fizyki i geografii. Do finału zakwalifikowaliśmy uczestników, którzy osiągnęli wynik powyżej średniej, która wyniosła 113,4 pkt. Zaskakującym był także fakt, że uczniowie osiągnęli lepsze wyniki w drugim etapie. W finale uczestnicy osiągnęli wynik łączny po trzech etapach wynoszący 203,6 pkt. Wśród finalistów zaobserwowaliśmy zaangażowanie w przedstawienie prezentacji. Prace cechowały się dużą starannością i przemyśleniem prezentowanej tematyki. Świadczyć to może o szerokich zainteresowaniach. Gratulujemy szkołom i opiekunom uczestników wspaniałej młodzieży która wykazała się olbrzymim potencjałem twórczym, umiejętnością prezentacji wiedzy w ciekawej i nowoczesnej formie.

 

 
 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA - NAGRODY DLA FINALISTÓW

Klasyfikacja końcowa i nagrody zdobyte
I Warszawskim Konkursie Przyrodniczym:

 

 

I miejsce - Marta Sumińska z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:
 • TELESKOP Bresser Galaxia 114/900,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • etui na CD/DVD.
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

II miejsce - Paweł Kowalczyk z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:
 • ODTWARZACZ MP4 - Pentagram Vanquish R Wave Twin Core 4GB,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • etui na CD/DVD.
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

III miejsce - Marta Umiastowska z LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka" w Warszawie:
 • KAMERA INTERNETOWA Creative Live! Cam Optia,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • odtwarzacz MP3 - Creative MUVO 2GB,
 • etui na CD/DVD.
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

IV miejsce (wyróżnienie) - Adam Zaborowski z XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie:
 • Creative® Headset HS-390,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • etui na CD/DVD.
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

V miejsce (wyróżnienie) - Urszula Plisak z ZS nr 51; Gimnazjum nr 77 w Warszawie:
 • Creative® Headset HS-390,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • etui na CD/DVD.
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

VI miejsce (wyróżnienie) - Łukasz Stęplewski z XLVIII LO im. E. Dembowskiego w Warszawie:
 • Creative® Headset HS-390,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • album Wydawnictwa Kartograficznego DEMART,
 • etui na CD/DVD.
 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

VII miejsce (wyróżnienie) - Rafał Zimowski z ZS nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie:
 • Creative® Headset HS-390,
 • pendrive Kingstone,
 • encyklopedia multimedialna PWN,
 • etui na CD/DVD.
 
 
 

WYNIKI - I ETAPU

Do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50 punktów (na 100 możliwych do zdobycia) (zgodnie z §2 pkt 1- 6 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Beata Abramowska, Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski ustaliła następujące wyniki:
 

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)

NAZWA I ADRES SZKOŁY

NR
ZGŁOSZENIA

LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

1. Adam Zaborowski

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60
     01-423 Warszawa
022

79,67

2. Maciej Kwiatkowski

Gimnazjum nr 15
     ul. Siemińskiego 6
     02-106 Warszawa
018

72,67

3. Marta Sumińska

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60
     01-423 Warszawa
009

72,33

4. Marcin Pukrop

LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1
     01-122 Warszawa
013

68,67

5. Magdalena Głogowska

LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1
     01-122 Warszawa
011

66,33

6. Paweł Kowalczyk

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60
     01-423 Warszawa
026

65,67

7. Łukasz Zaklika

Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10
     01-310 Warszawa
030

63,00

8. Urszula Plisak

ZS nr 51; Gimnazjum nr 77
     ul. Staffa 3/5
     01-891 Warszawa
005

62,67

9. Michał Nowocień

ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21
     01-211 Warszawa
038

62,67

10. Marta Umiastowska

LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1
     01-122 Warszawa
014

62,33

11. Ewelina Chojnacka

XLVIII LO im. E. Dembowskiego
     ul. Szczęśliwicka 50/54
     02-353 Warszawa
016

61,67

12. Józef Gałązka

Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10
     01-310 Warszawa
033

60,67

13. Edyta Bargieł

LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1
     01-122 Warszawa
010

60,33

14. Kamil Modzelewski

ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/2
     101-211 Warszawa
035

59,67

15. Łukasz Stęplewski

XLVIII LO im. E. Dembowskiego
     ul. Szczęśliwicka 50/54
     02-353 Warszawa
007

58,67

16. Barbara Kominek

LO LXXXVIII im. M. Konarskiego
     ul. Okopowa 55A
     Warszawa
003

58,33

17. Jan Wiśniewski

Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10
     01-310 Warszawa
032

57,00

18. Marta Kalinowska

ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21
     01-211 Warszawa
037

56,67

19. Rafał Zimowski

ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21
     01-211 Warszawa
036

54,67

20. Zuzanna Malicka

ZS nr 7
CXXV LO im. W. Milewicza
     ul. Chłodna 36/46
     00-872 Warszawa
024

51,67

21. Eliza Lenczewska

IV LO im. C. Norwida
     ul. Zwierzyniecka 9A
     15-312 Białystok
017

50,67

 
 

WYNIKI - II ETAPU

Do III etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali łącznie w I i II etapie co najmniej 114 punktów (na 200 możliwych do zdobycia) (zgodnie z §3 pkt 2,4,5 i §6 pkt 1). Komisja w składzie Beata Abramowska, Krzysztof Jaskułowski i Sławomir Dmowski zatwierdziła wyniki II etapu.
 

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)

NAZWA I ADRES SZKOŁY

LICZTA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

I
ETAP

II
ETAP

SUMA
I, II
ETAP

1. Marta Sumińska

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
72,33
76,00

148,33

2. Paweł Kowalczyk

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
65,67
76,00

141,67

3. Urszula Plisak

ZS nr 51; Gimnazjum nr 77
     ul. Staffa 3/5;
     01-891 Warszawa
62,67
72,00

134,67

4. Marta Umiastowska

LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1;
     01-122 Warszawa
62,33
68,00

130,33

5. Adam Zaborowski

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
79,67
48,00

127,67

6. Łukasz Stęplewski

XLVIII LO im. E. Dembowskiego
     ul. Szczęśliwicka 50/54;
     02-353 Warszawa
58,67
64,00

122,67

7. Rafał Zimowski

ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21;
     01-211 Warszawa
54,67
60,00

114,67

 

UCZNIOWIE NIEZAKWALIFIKOWANI DO III ETAPU:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA

NAZWA I ADRES SZKOŁY

LICZTA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

I
ETAP

II
ETAP

SUMA
I, II
ETAP

Maciej Kwiatkowski

Gimnazjum nr 15
     ul. Siemińskiego 6;
     02-106 Warszawa
72,67
0*

72,67

Marcin Pukrop

LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1;
     01-122 Warszawa
68,67
36,00

104,67

Magdalena Głogowska

LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1;
     01-122 Warszawa
66,33
36,00

102,33

Łukasz Zaklika

Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10;
     01-310 Warszawa
63,00
0*

63,00

Michał Nowocień

ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21;
     01-211 Warszawa
62,67
24,00

86,67

Ewelina Chojnacka

XLVIII LO im. E. Dembowskiego
     ul. Szczęśliwicka 50/54;
     02-353 Warszawa
61,67
40,00

101,67

Józef Gałązka

Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10;
     01-310 Warszawa
60,67
0*

60,67

Edyta Bargieł

LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1; 
     01-122 Warszawa
60,33
32,00

92,33

Kamil Modzelewski

ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21;
     01-211 Warszawa
59,67
48,00

107,67

Barbara Kominek

LO LXXXVIII im. M. Konarskiego
     ul. Okopowa 55A;
     Warszawa
58,33
0*

58,33

Jan Wiśniewski

Gimnazjum nr 81
     ul. Rozłogi 10;
     01-310 Warszawa
57,00
0*

57,00

Marta Kalinowska

ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21;
     01-211 Warszawa
56,67
56,00

112,67

Zuzanna Malicka

ZS nr 7; CXXV LO im. W. Milewicza
     ul. Chłodna 36/46;
     00-872 Warszawa
51,67
40,00

91,67

Eliza Lenczewska

IV LO im. C. Norwida
     ul. Zwierzyniecka 9A;
     15-312 Białystok
50,67
44,00

94,67

 0* - uczniowie, którzy nie zgłosili się na test II etapu
 
Uczniowie niezakwalifikowani do etapu finałowego - zostali obdarowania nagrodami pocieszenia: programami multimedialnymi - encyklopediami multimedialnymi Wydawnictwa Szkolnego PWN.
 
 
 

WYNIKI - III ETAPU - FINAŁOWEGO

III etap konkursu odbył się 25 kwietnia 2008 r. w Warszawie w budynku XXIV LO im. C. Norwida w Warszawie, przy ulicy Obozowej 60. Zawody III etapu polegały na publicznej prezentacji prac I etapu - 10 minutowe wystąpienia.  Komisja w składzie: prof. Jerzy Krupski (przewodniczący komisji, wykładowca UW), Beata Abramowska (nauczyciel biologii), Krzysztof Jaskułowski (nauczyciel fizyki) i Sławomir Dmowski (nauczyciel geografii) zatwierdziła wyniki III etapu (zgodnie z §4 pkt 4,5,6 i §6 pkt 1).
Zwycięzcom gratulujemy!!!

WYNIKI III ETAPU - FINAŁOWEGO:

IMIĘ i NAZWISKO
UCZESTNIKA
(KOLEJNOŚĆ WG MIEJSC)
oraz
temat pracy multimedialne

Nazwa i adres szkoły

Liczba zdobytych punktów

I
ETAP

II
ETAP

III
ETAP

SUMA
I, II, III
ETAPU

1. Marta Sumińska

(I miejsce)

Kolory nieba (nr 9)

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
72,33
76,00
83,25

234,58

2. Paweł Kowalczyk

(II miejsce)

Powstanie i ewolucja
Układu Słonecznego.
Budowa planet (nr 14)

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
65,67
76,00
68,25

209,92

3. Marta Umiastowska

(III miejsce)

Wulkany ziemskie
i pozaziemskie (nr 2)

LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"
     ul. Garbińskiego 1;
     01-122 Warszawa
62,33
68,00
74,75

205,08

4. Adam Zaborowski

(wyróżnienie)

Rzeka i jej oblicza (nr 5)

XXIV LO im. C. Norwida
     ul. Obozowa 60;
     01-423 Warszawa
79,67
48,00
76,50

204,17

5. Urszula Plisak

(wyróżnienie)

Kolory nieba (nr 9)

ZS nr 51; Gimnazjum nr 77
     ul. Staffa 3/5;
     01-891 Warszawa
62,67
72,00
66,75

201,42

6. Łukasz Stęplewski

(wyróżnienie)

Tsunami (nr 7)

XLVIII LO im. E. Dembowskiego
     ul. Szczęśliwicka 50/54;
     02-353 Warszawa
58,67
64,00
74,75

197,42

7. Rafał Zimowski

(wyróżnienie)

Powstanie i ewolucja
Układu Słonecznego.
Budowa planet (nr 14)

ZS nr 36 im. M. Kasprzaka
     ul. Kasprzaka 19/21;
     01-211 Warszawa
54,67
60,00
61,25

175,92

 
 
 
 

NASI DOTYCHCZASOWI SPONSORZY I PATRONI

Dzielnica Wola Warszawa  Uniwersytet Warszawski  Cinema Park
Demart  Rada Rodziców 24LO
Sydney  WSPWN  EMPIK SCHOOL
 
Copyright © 2008-2018
WERSJA STRONY: wkp/08/0001
OSTATNIA AKTUALIZACJA: poniedziałek, 28.05.2018 15:27
UWAGA: Wszystkie materiały zawarte na powyższej stronie są chronione prawami autorskimi.